Project Description

Фирмата се занимава с разработване и внедряване на научни проекти в областта на медицината и фармацевтиката. За повече информация, моля използвайте връзката към фирмения сайт: Balkan Trails