Стандартни услуги при абонамент за пълно счетоводно обслужване:

Абонаментът за пълно счетоводно обслужване се състои от три основни компонента:
Счетоводството се води по Националните Счетоводни Стандарти, като за нуждите на някои от клиентите ни изготвяме и отчети по Международните Счетоводни Стандарти
 • Обработване на първична счетоводна документация
 • Изготвяне на дневници по ЗДДС
 • Изготвяне на Интрастат декларации
 • Изготвяне на междинни отчети за НСИ, ако фирмата е попаднала в извадка
 • Изготвяне на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за излатени от фирмата хонорари и наеми
 • Активно онлайн банкиране за зареждане на данъчни задължения (осигурителни вноски, ДДС по справка декларация, ДОД) и заплати (по желание на клиента)
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне на платежни за осигурителни вноски и всички данъчни задължения
 • Изготвяне на уведомления за сключени и прекратени трудови договори
 • Изготвяне и представяне на болнични листове пред НОИ
 • Подаване на декларации по ЗДДС
 • Подаване на Интрастат декларации
 • Подаване на декларации Образец 1 и 6
 • Подаване на декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ
 • Подаване на уведомления по чл.62 от КТ за сключени и прекратени трудови договори
Всички декларации се подават по електронен път, за което е необходимо изрично упълномощаване от клиента.

Допълнителни услуги при абонамент за пълно счетоводно обслужване:

 • Възстановяване на ДДС
 • Представителство пред НАП при ревизия
 • Изготвяне на междинни отчети за банкови институции
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни деклараци в НАП и НСИ
 • Подаване на уведомления по чл.62 от КТ за сключени и прекратени трудови договори
 • Попълване и подаване на декларации и тримесечни отчети към БНБ за чуждестранни инвестиции и заеми от и към чудестранни лица