Полезени връзки:

1. Лихвен калкулатор

http://nraapp03.nra.bg/web_interest/start_int.jsp

2. Проверка на ДДС номер от ЕС

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=bg

3. Справка в Търговския регистър

http://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra

4. Справка за курсовете на БНБ

http://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm